Εισαγωγή

Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Apostoles μέσω της ιστοσελίδας www.apostoles.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης. Πριν πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας, βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει προσεκτικά, πως έχετε κατανοήσει και πως συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης.

Η Υπηρεσία

Η υπηρεσία Apostoles επιτρέπει στους χρήστες της ιστοσελίδας να αναζητούν τις αποστολές τους μέσω των εταιρειών ταχυμεταφορών (Courier), να δημιουργούν λογαριασμό μέσω του οποίου να παρακολουθούν την εξέλιξη των αποστολών τους, να ενημερώνονται με διάφορους τρόπους για την πορεία των αποστολών και να βρίσκουν πληροφορίες για τις αποστολές τους και τις εταιρείες ταχυμεταφορών (Courier).

Δημιουργία Λογαριασμού

Τα στοιχεία που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας στο Apostoles θα πρέπει να είναι δικά σας και να είναι ακριβή. Θα πρέπει να φροντίζετε όλα τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στον Λογαριασμό σας να παραμένουν σε ισχύ και να τα ανανεώνετε όταν αυτό χρειάζεται.

Ενημερώσεις

Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία και την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, δίνετε την συγκατάθεσή για τη λήψη κάποιων email όπως η επιβεβαίωση της εγγραφής σας καθώς και ενημερωτικά emails για θέματα όπως η προσθήκη νέων δυνατοτήτων στην Υπηρεσία, τα νέα της Υπηρεσίας, ειδοποίησεις για τις αποστολές σας και άλλα. Μπορείτε ανα πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τις ενημερώσεις αυτές, μέσω της αντίστοιχης σελίδας στον λογαριασμό σας.

Χρήση υπερσυνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρουμε. Δεν παρέχονται εγγυήσεις για τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνουμε ούτε ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Τέλος, δεν ευθυνόμαστε, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των περιεχομένων μέσω αυτών των πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Αθέμιτη Χρήση

Οι Χρήστες πρέπει να δρουν ηθικά και λογικά αναφορικά στη χρήση της Υπηρεσίας. Το Apostoles διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ή και να διαγράψει τον Λογαριασμό ενός Εγγεγραμμένου Χρήστη ή να απαγορεύσει την πρόσβαση ενός Μη Εγγεγραμμένου Χρήστη εφόσον αυτός χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με αθέμιτο τρόπο. Αθέμιτη χρήση της Υπηρεσίας προκύπτει όταν ο Χρήστης:

  • Χρησιμοποιεί το Λογαριασμό του για τον εντοπισμό αποστολών που ανήκουν σε άλλα άτομα και όχι στον ίδιο, εκτός αν υπάρχει η συναίνεση του ατόμου που ανήκει η αποστολή.
  • Χρησιμοποιεί αθέμιτα μέσα και τεχνικές για τον εντοπισμό των αποστολών εκτός αυτών που του παρέχει η Υπηρεσία.
  • Χρησιμοποιεί υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές ή λογισμικό που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από το Apostoles.
  • Εισάγει/φορτώνει στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων (όπως ορίζονται στη συνέχεια).
  • Προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μέρη της Ιστοσελίδας τα οποία δεν προορίζονται για πρόσβαση από τον ίδιο.
  • Συνδέεται και χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή τα Συστημάτα ή τις Υπηρεσίες του Apostoles με τρόπο που, κατά την κρίση του Aposotles, επιδρά αρνητικά στην απόδοση ή τη λειτουργία των Συστημάτων, των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας ή παρεμβάλλεται στη δυνατότητα εξουσιοδοτημένων χρηστών για πρόσβαση στα Συστήματα, τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα.
  • Πλαισίωνει ή κάνει χρήση τεχνικών πλαισίωσης που να περικλείουν οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο του Περιεχομένου ή των Πληροφοριών, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση του Apostoles.

Πολιτική Απορρήτου

H διαχείριση των δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας καθώς και των Εγγεγραμμένων Χρηστών της Υπηρεσίας, διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου του Apostoles.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από το Apostoles, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Apostoles, εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Επίσης τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Apostoles και τις ιστοσελίδες του, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Apostoles. H εμφάνισή και έκθεση τους στο www.apostoles.gr και σε λοιπές ιστοσελίδες του Apostoles δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Επιφύλαξη Δικαιωμάτων

Το Apostoles διατηρεί το δικαίωμα να:

  • Τροποποιεί και να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες όρους. Επιπρόσθετα, το Apostoels διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε πλευρά της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή. Το Apostoles αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναρτά τους ανανεωμένους όρους στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.
  • Απενεργοποιεί τους Λογαριασμούς των Εγγεγραμμένων Χρηστών οι οποίοι δεν έχουν συνδεθεί στην Υπηρεσία για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών.
  • Απενεργοποιεί ή και να διαγράφει τους Λογαριασμούς των Εγγεγραμμένων Χρηστών οι οποίοι αθετούν, παραβιάζουν ή δεν πληρούν τους παρόντες όρους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Υπηρεσία, η χρήση της και τα αποτελέσματα από τη χρήση της παρέχονται «ως έχουν» και δεν παρέχονται από το Apostoles εγγυήσεις ποιότητας ή άλλες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους για την Υπηρεσία. To Apostoles δεν θα φέρει ευθύνη για (i) οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, συμπτωματική ή επακόλουθη απώλεια φήμης που προκύπτει από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης της Υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας μέσω υπερσυνδέσμου, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμούς, χαμένα κέρδη, διακοπή εργασιών, απώλεια δεδομένων του Εγγεγραμμένου Χρήστη, ακόμα και αν το Apostoles έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή (ii) οποιαδήποτε απαίτηση αποδοτέα σε λάθη, παραλείψεις ή αλλες ανακρίβειες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα με την οποία συνδέεται η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μέσω υπερσυνδέσμου. Συμφωνείτε να απαλλάξετε το Apostoles και τα στελέχη του, τους διευθυντές του, υπαλλήλους, αντιπροσώπους κλπ. από οποιαδήποτε υπαιτιότητα και ευθύνη απώλειας, ζημιών, τραυματισμού ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων) που έμμεσα ή άμεσα προκύπτουν από ή συσχετίζονται με οτιδήποτε σχετικό με αυτούς τους όρους χρήσης. Δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Τέλος, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Ειδικά τα αποτελέσματα των αναζητήσεων αποστολών στην Υπηρεσία λαμβάνονται «ως έχουν» από τις αντίστοιχες εταιρείες ταχυμεταφορών και δεν εγγυάται η ορθότητά, πληρότητα ή διαθεσιμότητά τους. Επίσης ρητά συμφωνείτε ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ώστε να αναζητήσουμε εκ μέρους σας, όντας ο αποστολέας ή/και παραλήπτης ή εξουσιοδοτημένος από αυτόν/αυτούς, τις αποστολές σας στις αντίστοιχες εταιρείες ταχυμεταφορών και να επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα της αναζήτησης αυτής, σύμφωνα πάντα με την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εφαρμοστέος Νόμος - Διαφωνίες

Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας www.apostoles.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του Apostoles. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της Iστοσελίδας ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΙΣΩ
footer-frame